Islam for all-الإسلام للجميع

Questo sito e' protetto con
Norton Safe Web


Quran - Dutch

شاطر
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الأحد 5 سبتمبر - 3:26:54

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

Het Begin (Al-Faatihah)

1


In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

2


Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.

3


De Barmhartige, de Genadevolle.

4


Meester van de Dag des Oordeels.

5


U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.

6


Leid ons op het rechte pad,

7


Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!

الحلاجي محمد
Servo di Allah

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:00:15

De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht.

2


Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is?

3


De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

4


Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende)

5


"In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad.

الحلاجي محمد
Servo di Allah

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:00:52

Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bajjinah)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


De ongelovigen onder de mensen van het Boek en onder de afgodendienaren konden niet worden bevrijd, vóórdat een duidelijk bewijs tot hen gekomen was,

2


Een boodschapper van Allah, die aan hen de zuivere bladzijden voordroeg.

3


Waarin alle geschriften verzameld zijn.

4


En de mensen van het Boek werden eerst onenig, nadat het duidelijke teken tot hen gekomen was.

5


En daarin werd hun slechts geboden Allah te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem, oprecht het gebed te onderhouden en de Zakaat te betalen. Dat is de ware godsdienst.

6


Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.

7


Doch zij die geloven en goede werken doen, zij zijn de beste der schepselen.

8


Hun beloning is bij hun Heer; tuinen der eeuwigheid waardoor rivieren stromen en waarin zij voor altijd zullen vertoeven. Allah zal welbehagen in hen hebben en zij zullen welbehagen in Hem hebben. Dit is voor hem, die zijn Heer vreest.
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:01:30

Het Geschudek (Az-Zalzalah)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


Wanneer de aarde hevig zal worden geschud,

2


En zij haar binnenste naar buiten zal keren,

3


En de mens zal zeggen: "Wat is er met haar gebeurd?"

4


Op die Dag zal de aarde haar geschiedenis mededelen,

5


Omdat uw Heer het haar heeft geopenbaard.

6


Op die Dag zullen de mensen in verschillende groepen te voorschijn komen opdat hun hun werken getoond zullen worden.

7


Wie ter grootte van een atoom goed deed, zal dit aanschouwen.

8


En wie ter grootte van een atoom kwaad deed, zal ook dat aanschouwen


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:02:09

Zij Die Rennen (Al-Aadi'jaat)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


Bij de rossen die snel en snuivend ademen,

2


Die vonken uit de hoeven slaan,

3


En bij de dageraad plotseling een aan val doen.

4


Daarbij stof opwerpen

5


En zo door het midden der vijandelijke menigte zich een weg banen.

6


Voorwaar, de mens is ondankbaar jegens zijn Heer;

7


En waarlijk, hij is daar zelf getuige van.

8


En voorzeker, hij heeft een hevige begeerte naar rijkdommen.

9


Weet zo iemand dan niet, dat hetgeen in de graven is weder zal worden opgewekt?

10


En dat het innerlijk zal worden bekend gemaakt?

11


Dat hun Heer hen op die Dag volkomen kent?


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:02:46

De Dag van Oproering (Al-Qaariah)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


De ramp.

2


Wat is de ramp?

3


En wat weet gij (er van) wat de ramp is?

4


Een Dag waarop de mensen als motten verstrooid zullen zijn.

5


En de bergen als gekaarde wol

6


Dan zal hij, wiens schalen zwaar zijn,

7


Een aangenaam leven genieten.

8


Doch hij, wiens schalen licht zijn,

9


Zijn toevlucht zal Hawi'jah zijn.

10


En gij weet niet, wat dit is.

11


Het is een laaiend Vuur.


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:03:33

Opstapelen (At-Takaasor)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


Jacht naar vermeerdering van rijkdom (en kinderen) maakt u onachtzaam,

2


Totdat gij in uw graven nederdaalt.

3


Neen - gij zult weldra te weten komen,

4


Nogmaals neen! Gij zult weldra te weten komen.

5


Waarlijk, indien gij de zekerheid van kennis bezit -

6


Zult gij zeker de hel zien.

7


Ja, dan zult gij haar met zekerheid van blik zien.

8


Op die Dag zult gij worden ondervraagd over de gaven.


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:04:23

De Tijd door de Tijden (Al-Asr)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


Bij de tijd.

2


Voorzeker, de mens is te midden van verlies.

3


Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkander tot waarheid, en geduld aansporen.


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:05:01

De Schandaal Verspreider (Al-Homazah)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


Wee iedere leugenaar en lasteraar!

2


Die rijkdommen verzamelt en deze telt,

3


Denkende dat zijn schatten hem voor eeuwig zullen behouden.

4


Neen, hij zal zeker in het Verterende Vuur worden geworpen.

5


En wat weet gij er van wat het verterende Vuur betekent?

6


Het is het Vuur dat Allah heeft aan gewakkerd.

7


Dat boven de harten zal opstijgen.

8


Voorwaar het zal hen omsluiten

9


In uitgestrekte rijen van zuilen.


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:05:54

De Olifant (Al-Fiel)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


Hebt gij niet vernomen, hoe uw Heer de bezitters der olifanten behandelde?

2


Heeft Hij hun plannen niet teniet gedaan?

3


Zond Hij geen zwermen vogels op hen neer?

4


En wierpen deze geen klompen klei?

5


Dat hen maakte als fijn gekauwd (door het vee) stro?


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:06:29

Qoraisj

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


Ter bescherming van de Qoraishieten,

2


Ter bescherming op hun zomer- en winterreis.

3


Laten zij derhalve de Heer van dit Huis aanbidden.

4


Die hen van voedsel tegen honger heeft voorzien en van vrees bevrijd.


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:07:08

De Noden van Buren (Al-Maa'oen)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


Hebt gij hem gezien die deze godsdienst loochent?

2


Het is degene die de wees verstoot,

3


Hij wekt anderen niet op de armen te voeden.

4


En wee degenen die bidden,

5


En de gebeden achteloos opzeggen.

6


En zij, die er mee te koop lopen.

7


En zich er van weerhouden de behoeftige vriendelijkheid te betonen.


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:07:44

Overvloed (Al-Kausar)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


Voorwaar, Wij hebben u in overvloed het goede gegeven.

2


Bid daarom tot uw Heer en offer.

3


Voorzeker, uw vijand zal uitsterven.


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:08:15

De Ongelovigen (Al-Kaafiroen)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


Zeg: "O gij ongelovigen,

2


Ik bid niet aan, wat gij aanbidt,

3


Noch gij bidt aan, wat ik aanbid.

4


Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt,

5


Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid.

6


Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst."


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:08:44

De Overwinning (An-Nasr)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


Als de hulp van Allah en overwinning komt,

2


En gij de mensen groepsgewijze ziet binnentreden tot Allah's godsdienst,

3


Roem dan uw Heer met de lof, die Hem toekomt en vraag vergiffenis van Hem; voorzeker Hij is Berouwaanvaardend.


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:09:18

De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


De macht van Aboe Lahab en hijzelf zullen vergaan.

2


Zijn rijkdommen en daden zullen hem niet baten.

3


Weldra zal hij in een laaiend Vuur branden.

4


Ook zijn vrouw, de draagster van brandstof,

5


Om haar hals zal een koord van palmvezels hangen.


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:09:50

Zuiverheid van Geloof (Al-Ichlaas)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


Zeg: "Allah is de Enige.

2


Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.

3


Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

4


En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:10:17

De Dauw (Al-Falaq)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


Zeg: "Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad.

2


Tegen het kwade van wat Hij heeft geschapen

3


En tegen het kwade van de duisternis wanneer deze zich verspreidt

4


En tegen het kwade van degenen die vaste banden door boze inblazingen willen ontbinden

5


En van het kwade van de benijder wanneer deze benijdt."


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!
الحلاجي محمد
الحلاجي محمد
Servo di Allah

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 6852

Quran رد: Quran - Dutch

مُساهمة من طرف الحلاجي محمد في الإثنين 13 سبتمبر - 19:10:53

De Mensheid (An-Naas)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

1


Zeg: "Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen,

2


De Koning der mensen,

3


De God der mensen.

4


Opdat Hij mij bevrijde van het kwade der inblazingen van de duivel.

5


Die in het hart der mensen fluistert

6


Vanuit het midden der djinn en mensen."


___________مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ___________

Chi crede in Allah e nell'Ultimo Giorno dica bene (del prossimo) o taccia

Benvenuti !a http://cipu.rigala.net!

    الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 26 مارس - 1:17:53