Islam for all-الإسلام للجميع

Questo sito e' protetto con
Norton Safe Web


Dua nga Kurani i Shenjt

شاطر
avatar
sandro
che Allah lo protegga
che Allah lo protegga

Sesso : ذكر

Numero di messaggi : 126

news Dua nga Kurani i Shenjt

مُساهمة من طرف sandro في الإثنين 21 مارس - 19:51:08Ne Emer te Allahut, Meshiruesit, MeshireberesitDhikri (përmendja e Allahut)

Allahu (subhanehu ue teala) thotë në Kur'an:

 • "Me perkujtoni mua me adhurim, Une ju perkujtoj juve me shperblim, me falenderoni dhe mos me mohoni" (El-Bekare: 152)
 • "O ju qe besuat, perkujtoheni Allahun sa me shpesh." (El-Ahzab: 41)
 • "Ti permende zotin tend ne vete (ne heshtje) me respekt dhe me frike, jo me shprehje te larta, permende ne mengjes e ne mbremje dhe mos u be prej atyre qe nuk kane kujdes." (El-A'rafë: 205)

I Dërguari i Allahut - Muhamedi a.s. ka thene:

 • "Shembulli i atij i cili ben dhiker Zotit te tij dhe atij qe nuk ben dhiker eshte sikurse i te gjallit me te vdekurin."
 • "Allahu thote: "Une jam prane robit tim ashtu sikur qe me mendon: nese me permend ne vete, do ta permend ne veten Time, nese me permend ne grup, do ta permend ne nje grup me te mire se ata, e nese me afrohet nje pellembe, do t'i afrohem nje krah, nese me afrohet nje krah, do t'i afrohem nje pashe, e nese me vjen duke ecur, do t'i shkoj duke vrapuar." (Buhariu dhe Muslimi)

Disa Dua

 • La ilahe il -Allahu uadehu la sherike leh, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huve ala ku-li shejin kadir.
  Subhan-All-llah uelhamdu lilah ue lailahe il laAllah uAllahu ekber ue la havle ue la kuvete il-la bilahhil Alijjil Adhim.
  All-llahummagfir li.

  perkthimi: Nuk ka te adhuruar tjeter pervec Allahut Nje dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe lavderimi dhe Ai eshte i plotefuqishem mbi cdo send. I madheruar qofte Allahu, falenderimi i takon Allahut, nuk ka te adhuruar pervec Allahut, Allahu eshte me i madhi, s'ka ndryshim e as fuqi pa ndihmen e Allahut te lartemadheruar, pastaj lutesh e thua ''O Zoti im me fal mua''
  Kush e thote kete do t'i falen mekatet, e nese lutet do t'i pranohet lutja, e nese ngrihet e merr abdes dhe falet do ti paranohet namazi. (Trasmeton Buhariu (Fet-hul-Bari 3/39 dhe te tjere.)

 • Duaja qe duhet thene kur zgjohemi nga gjumi.
  Arabisht: Elhamdu lilahil-ledhi ahjana ba'dema ematena ue ilejhin-nushur. (Mutefekun alejhi)
  Perkthimi ne shqip: Falenderimi i qofte Allahut i cili na ringjalli pasi qe na beri te vdekur dhe te Ai eshte tubimi. (Ketu gjumi konsiderohet si nje vdekje e vogel)

 • Kur te zgjohemi nga gjumi:
  Elhamdu li-lahil -ledhi a fani fi xhesedi ue redde alejje ruhi ue edhine li bi dhikrihi.
  perkthimi: Falenderimi i qofte allahut i cili ma mbrojti trupin tim, ma kthehu shpirtin tim dhe ma mundesoi qe ta permendi Ate.

 • Duaja kur te veshim ndonje rrobe: arabisht: Elhamdu lil-lahil-ledhi kesani hadha (etheube)
  ue rezekanihi min gajri haulin minni ue la ku'uetin.

  perkthimi: Falenderimi i qofte Allahut i cili ma mundesoi te veshe kete rrobe dhe me furnizoi me kete pa ndihmen e fuqine time.

 • Duaja kur veshim ndonje rrobe te re: arabisht: Allahume lekel -hamdu ente keseutenihi ,es-eluke min hajrihi ,ue hajri ma suni -a lehu, ue eudhu bike min sherrihi ue sherri ma
  suni-alehu.

  Perkthimi: O Zoti im, Ty te qofte falenderimi, Ti je Ai i cili me furnizove me kete, te lutem me dhuro te miren e saj dhe te miren per cfare eshte punuar. Kerkoj mbrojtjen Tende nga e keqja e saj dhe nga e keqja per cfare eshte punuar ajo.

 • Duaja qe i themi dikujt kur shohim se ka veshur rrobe te reja.arabisht: Tubli ue juhlifullahu teala.
  perkthimi: E shtjerresh dhe Allahu ta zevendesofte me tjeter.

 • Ç'duhet thene kur e heqim rroben:arabisht: Bismilah
  perkthimi: Me emrin e Allahut.

 • Çfare duhet te themi para se te hame buke:arabisht: Allahume barik lena fi ma rezaktane ue kine adhebe-nar, Bismilah!
  perkthimi: O Zot, na beko ne kete ushqim qe na e mundesove dhe na ruaj nga denimi i zjarrit, Bismilah!

Dua nga Kur'ani i Shenjtë

"E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua. (Kur'an 2:186)


 1. “Zoti ynë na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr!” 2:201
 2. “Zoti ynë! na dhuro durim! na i përforco këmbët tona dhe na ndihmo kundër pabesimtarëve! 2:250
 3. “Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata para nesh!
  2:286

 4. "Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën nuk kemi fuqi! Dhe na i mbulo të këqiat, na fal dhe na mëshiro. Ti je Mbrojtësi ynë, pra na ndihmo kundër popullit pabesimtar! 2:286
 5. “Zoti ynë, ne i bëmë të padrejtë vetvetes, në qoftë se nuk na falë dhe nuk na mëshiron, ne me siguri do të jemi prej të shkatërruarve!” 7:23
 6. “Zoti ynë mos na bë neve me mizorët!” 7:47
 7. Zoti ynë, vendos mes nesh dhe mes popullit tonë gjykimin tënd të drejtë, se Ti je më i miri gjykatës. 7:89
 8. Zoti ynë, na dhuro durim dhe na bën të vdesim muslimanë!” 7:126
 9. “All-llahut iu kemi mbështetur, Zoti në, mos i mundëso popullit mizor të na sprovojë! Dhe me mëshirën tënde, na shpëto prej popullit jobesimtarë!” 10:85-86
 10. "Zoti ynë! s’ka dyshim se Ti e di çka fshehin dhe çka publikojmë, se All-llahut nuk mund t’i fshihet asnjë send në tokë e as në qiell. 14:38
 11. "O Zoti ynë, na dhuro nga ana Jote mëshirë dhe na përgatit udhëzim të drejtë në tërë çështjen tonë!” 18:10
 12. "Zoti ynë, vetëm Ty të jemi mbështetur, vetëm nga Ti jemi kthyer dhe vetëm te Ti është e ardhmja!" 60:4
 13. "Zoti ynë, mos na bën sprovë në duar të atyre që nuk besuan dhe falna, Zoti ynë, Ti je ngadhënjyesi, i urti. 60:5
 14. “Zoti ynë, vazhdona dritën tonë, falna neve. Vërtet, Ti je i plotfuqishëm për çdo send”. 66:8
 15. “Namazi im, kurbani im dhe vdekja ime janë thjesht për All-llahun, Zotin e botëve. 6:162


AMIN!

  الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 20 مارس - 10:24:41